Czas

Cena:

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

3 -5 spotkań po ok. 55 min.

W skład diagnozy wchodzą (wywiad z rodzicem, swobodna obserwacja zachowań dziecka, obserwacja kliniczna, testy południowo- kalifornijskie, kwestionariusze SI) zalecenia dla rodziców do pracy z dzieckiem

180- 250 zł

Terapia integracji sensorycznej

55 minut

60zł

Re-diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Ponowne badanie po 6-8 miesiącach terapii sprawdzające i weryfikujące dotychczasową terapię i zalecenia

2-3 spotkania po ok. 50 min.

(badanie, omówienie wyników)

150 - 200zł

Konsultacja

Rozmowa indywidualna z rodzicem

50zł

 

© 2020 Terapia Integracji Sensorycznej "Jeżyk". Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered By Joomla Perfect